Fotografering: Pressebilder, Bildebank / Årsrapport

Fotografering: Pressebilder, Bildebank / Årsrapport

Jeg var å fotograferte dette anlegget fra Wärtsilä som utvinner og destillerer gass i fra organisk avfall. Gassen blir blant annet brukt til å drive bussene i Oslo. Jeg ble fortalt at 1 kg avfall kan gi nok energi til at en buss kan kjøre 200 meter, og denne «Biogas Liquefacation plant» kan forsyne 135 busser med flytende biogass. I 2011 ble det kastet 1 452 000 tonn våtorganisk søppel i Norge.

 

Kunde: Wärtsilä/Oktan.