Fotografering Aass Bryggeri i Drammen

Fotografering Aass Bryggeri i Drammen

Aass Bryggeri hyret meg inn som fotograf for å ta portretter av ansatte.

Fotograferte portretter av denne hyggelige gjengen hos Aass bryggeri i Drammen. De ønsket en stil som kunne fungere inn i den forrige stilen, med hvit, helt enkel bakgrunn.