Presse og Dokumentarbilder

Fotograf til presse og dokumentarbilder

Fotograf til Presse/Dokumentar/Arbeidsbilder

Måten kommunikasjon drives i dag har skapt et stort behov for dokumentarbilder for å støtte opp om fortellingen til bedrifter og merkevarer.

Bilder brukes på hjemmesider, årsrapporter, nyhetsbrev og mye annet, og ofte ønsker man å fortelle en historie og gi et innblikk i hva bedriften driver med og står for.

Noen ganger kan litt dokumentariske bilder være å foretrekke over rene portretter fordi de er mindre oppstilt og formelle, likevel kan de fortelle mye om personer og miljø.

Mange ønsker å ta egne bilder i steden for å kjøpe generiske arkivbilder, og det kan være smart om man vil kommunisere noe mer genuint.

Hva slags bilder som kan være aktuelt for de forskjellige bedriftene vil variere, og vi vil alltid ha samtaler og planlegging på forhånd slik at vi vet hvordan bedriften best kan profileres.

Jeg har lang erfaring med å hjelpe bedrifter med bildepakker til arkivet, enten det er ny bedrift som starter i gang, eller en veletablert bedrift som vil supplere eller fornye bildebanken.

Ofte vil det være gunstig å planlegge slik at man kan feks ta de portrettene man trenger og også få tatt noen dokumentarbilder samme dag.