Fotograf til Presse/Dokumentar/Arbeidsbilder

Bilder som brukes på hjemmesider, årsrapporter, eller som rett og slett skal beskrive arbeidsmiljøet.

Noen ganger kan litt dokumentariske bilder være å foretrekke over rene portretter fordi de er mindre oppstilt og formelle, likevel kan de fortelle mye om personer og miljø.

Mange ønsker å ta egne bilder i steden for å kjøpe generiske arkivbilder, og det kan være smart om man vil kommunisere noe mer genuint.

Hva slags bilder som kan være aktuelt for de forskjellige bedriftene vil variere, og vi vil alltid ha samtaler og planlegging på forhånd slik at vi vet hvordan bedriften best kan profileres.