Lederportrett/Ansattportrett - på enkel bakgrunn

Kun personen i fokus!

Både bakgrunn og utsnitt kan tilpasses den ulike bedrift og behov. Noen bedrifter vil ha behov for formelle, nokså stramme portretter, mens andre vil fremstå mer tilgjengelige i en litt løsere og uformell setting. Andre ganger vil en blanding være det som skal til.

Under kan du se noen eksempler på hvordan bakgrunn og lys kan gi ganske så forskjellig uttrykk på et bilde.

264432.jpg
nordea1.jpg
Universell_Utforming.jpg
Bedriftsportrett_Malerisk-2.jpg